யாருக்காக விழித்தது இயற்க்கை

குரல் உயர்த்தி
பேசுபவன் எல்லாம்
தைரியசாலி
மண்ணை உடைத்து
வளரும் புல்லை
பாராட்டத்தான்
பார்வையில்லை இங்கே

நண்பனுக்கு கொஞ்சம்
விட்டுக்கொடுப்பவன் கூட
தியாகி
இரவின் கண்ணீரை
ஏந்தும் பூக்களை பார்த்து
நெகிழத்தான்
நெஞ்சமில்லை இங்கே

ஐந்து நிமிடம்
காத்திருப்பவனும்
பொறுமைசாலி
உயிர்கள் வாழ நூற்றாண்டுகள்
சுவாசிக்கும் மரங்களை
வியக்கத்தான்
நேரமில்லை இங்கே

ஒரு ருபாய்
பிச்சை போடுபவனும்
சேவகன்
களங்கம் செய்த பூமியின் மேல்
பொழிந்து விழும் வானை
போற்றத்தான்
கவியில்லை இங்கே

நிறங்களை வைத்து
விளையாடுபவன்
ஓவியன்
கடவுள் வரைந்து வைத்த
ஓவியங்களை
காணத்தான்
கண்ணில்லை இங்கே

இரு வரிகள்
உலருபவனும்
கவிஞன்
வாழ்க்கை பாடங்கள் ஆயிரம்
பாடும் இயற்கையை
ரசிக்கத்தான்
யாருமில்லை இங்கே

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s


%d bloggers like this: